Sari la conținut

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal și confidențialitate – terraoptic.ro

Această politică are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site (terraoptic.ro), precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.

Ne puteți contacta prin intermediul datelor din pagina de contact pentru orice informații suplimentare privind modul în care folosim datele dvs

În plus, vă rugăm să citiți Termenii și condițiile și Politica de cookies.

INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Operator: A.I LUXTERRA OCULARI SRL, cu sediul social în Str furnalistilor 8, bl j5, sc 2 ap 54, județ Galati, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J17/1252/2020 și CUI RO43207124

Date de contact terraoptic.ro

TERMENI DE SPECIALITATE UTILIZAȚI ÎN PREZENTA POLITICĂ

„Date cu caracter personal” – reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită și „persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de telefon, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, culturale sau sociale (art. 4, alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau “prelucrarea datelor” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„GDPR” – reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

„Operator” –  înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 

„Persoana vizată”  – înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

„Autoritate de Supraveghere” – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;

PRINCIPIILE DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va colecta numai acele date care sunt necesare pentru programare la consult, si anume nume, prenume, numar de telefon.

Datele dumneavoastră sunt securizate și în calitate de persoana vizată beneficiați de toate drepturile acordate de lege.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către terțe entități.

 • MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul formularelor, email sau telefonic de pe website in vederea programarii pentru consult oftalmologic.

 • MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarea modalitate:

 • PROGRAMARE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI COSULTAȚII: se vor prelucra următoarele date: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, numărul de telefon
 • PARTICIPAREA CONCURS CARE SE DESFĂȘOARĂ LUNAR, PENTRU O PERECHE DE OCHELARI , INSCRIEREA LA CONCURS SE FACE PRIN LĂSAREA UNEI RECENZII PE WEBSITE PENTRU ORICARE DINTRE CELE 6 LOCAȚII: Galați, Brăila, Tecuci, Brașov, Focșani.
 • VIZITAREA SITE-ULUI: se vor prelucra următoarele date: date prelucrate prin intermediul cookies, date privind identificatorul on-line (IP), dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare al site-ului web, timestamp-ul.
 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Vă prezentăm distinct, în cele ce urmează, informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și scopurile prelucrării:

 1. PROGRAMAREA ON-LINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI CONSULTAȚII

Pentru accesarea website-ului teraoptic.ro în vederea obținerii unei consultații, se vor prelucra următoarele date cu caracter personal: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind data și ora programării.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) (temeiul contractual) și art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv în urma consimțământului explicit oferit de dvs. pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru scopul specific al obținerii unei consultații.
 • Perioada de stocare: datele referitoare la programare și cele înscrise în fișa de pacient vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an.
 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online teraoptic.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și cloud.
 • Accesul la date: angajații operatorului din departamentele de vanzări, furnizorii de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții.
 1. PARTICIPAREA LA DIFERITE CONCURSURI sau CAMPANII

Datele prelucrate pentru participarea la diferite concursuri sau campanii vor fi prelucrate în conformitate cu modalitatea și mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilorsau concursurilor desfășurate. Regulamentul aferent campaniei sau concursului se va regăsi pe site-ul teraoptic.ro

 1. INTERACȚIUNEA CU SITE-UL teraoptic.ro PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE

Prin interacțiunea cu site-ul teraoptic.ro (prin intermediul butoanelor integrate), se vor prelucra datele oferite de dvs. voluntar prin secțiunea comentarii (ex. opiniile exprimate, imaginile inserate, numele userului de pe respectiva platformă etc.);

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. b) – temeiul contractual.
 • Perioada de stocare: 1 (un) an de la ultima vizită pe platforma terraoptic.ro.
 • Unde sunt stocate datele: Datele sunt stocate pe serverele situate în Uniunea Europeană (servere Google – Irlanda pentru cookie-uri terțe).
 • Accesul la date: furnizorii de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asistență tehnică și furnizorii de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții; autoritățile de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale; platforme de socializare, motoare de căutare: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube.
 1. NAVIGAREA/VIZITAREA SITE-ULUI

Când accesați site-ul nostru, colectăm date despre persoana dvs. prin identificatori online (cookie-uri și IP), dispozitiv (nivel de țară), istoric de vizualizare a site-ului web, timestamp, cerere/acțiune.

Website-ul colectează automat anumite informații și le stochează în fișiere de jurnal. Folosim aceste informații pentru a putea proiecta site-ul astfel încât să ne adaptăm mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale serverelor și pentru a gestiona site-ul, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor.

Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. a) consimțământul oferit pentru utilizarea anumitor module cookie.
 • Perioada de stocare: în conformitate cu Politica Cookie regăsită pe site.
 • Unde sunt stocate datele: în conformitate cu Politica Cookies și raportul Cookiebot.
 • Accesul la date: furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, Google, Facebok, YouTube, autoritățile abilitate, dacă astfel de informații sunt solicitate prin cerințele legale.
 1. PROCESUL DE RECRUTARE
 • MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE

Societatea se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care au fost prelucrate ca urmare a interacțiunilor acestora cu platforma terraoptic.ro.

În mod specific și conform legii, terraoptic adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri interne etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Angajații și colaboratorii terraoptic au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Prin raportare la natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și la drepturile și libertățile persoanelor fizice vizate, Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, atât cea națională cât și cea europeană.

În cadrul măsurilor tehnico–organizatorice, salariații și colaboratorii Societății cu atribuții în protecția și securitatea datelor personale și a echipamentelor IT vor avea întotdeauna în vedere acordarea unei atenții sporite și adecvate protecției datelor cu caracter personal, inclusiv (dar fără a se limita la) accesul securizat și controlat al angajaților/colaboratorilor la datele cu caracter personal, respectiv la bazele de date, sistemele sau aplicațiile IT ale Societății.

 • PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR MINORE

Platforma terraoptic.ro nu este destinată și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință, informații de la copii sub 18 ani. Accesarea și utilizarea site-ului reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

 • DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

1) Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea terraoptic o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 1. a) scopurile prelucrării;
 2. b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 3. c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 4. d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. e) existența dreptului de a solicita terraoptic rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. f) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 7. g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

2) Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la terraoptic, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

3) Dreptul de a fi uitat

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea terraoptic ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar terraoptic are obligația de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine terraoptic în conformitate cu prevederile la nivel național sau european;
 6. f) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 7. g) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în conformitate cu prevederile la nivel european, precum și cele la nivel național;
 8. h) din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 9. i) în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice;
 10. j) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4) Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. a) persoana vizată contesta exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite societății terraoptic să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

5) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (se face referire cu precădere la datele oferite pe un suport electronic; datele oferite pe suport material fac dificilă portarea) și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este efectuată prin mijloace automate.

6) Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc. terraoptic nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care  aceasta demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  7) Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care:

 • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
 • aveți dreptul să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Puteți solicita oricând ștergerea datelor dvs., fără a invoca vreun motiv. Ștergerea datelor personale înseamnă că vom șterge contul dvs. de utilizator de pe website și că datele dvs. nu vor mai fi procesate de noi.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă pentru prevederile legale care ne sunt obligatorii, spre exemplu în legătură cu garanția legală.

8) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la o autoritate dintr-un alt stat membru în care persoana vizată își are reședință

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9) Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau împotriva unei autorități din statul membru în care persoana vizată își are reședința

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care Autoritatea nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată, în termen de 3 luni, cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

10) Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legislației în vigoare au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în vigoare.

11) Dreptul de reprezentare

Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu legislația națională, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său căile de atac, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri în numele persoanei vizate.

12) Dreptul la despăgubiri

Orice persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei încălcări a legislației în vigoare are dreptul să obțină despăgubiri de la terraoptic sau de la persoana împuternicită de terraoptic pentru prejudiciul suferit.


Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Pentru ca solicitarea să fie validă, aceasta se transmite doar în scris pe adresa noastră de mail office@terraoptic.ro
 • Ca urmare a confirmării, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea contului este ireversibilă și implică pierderea punctelor de fidelitate acumulate, lipsa accesului la istoricul de comenzi, vouchere și garanții. 
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau la o parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dvs.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

 • Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la terraoptic.ro

Politica de Cookies

1. Introducere
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet terraoptic.ro Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către terraoptic.ro în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
numele cookie-ului; și
conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către terraoptic.ro, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, terraoptic.ro poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet.

limba în care este vizualizată o pagină de internet;
moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
postarea comentariilor pe site.
4. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? [Notă: De păstrat numai dacă se utilizează cookie-uri furnizate de terți]
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către terraoptic.ro, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate https://terraoptic.ro/termeni-si-conditii-protectia-datelor-personale/ disponibilă pe această pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook. [Notă: De confirmat / ajustat enumerarea, după caz]

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri: [Notă: Am enumerat tipurile de cookie-uri ma uzuale, dar trebuie verificat dacă / ce tipuri de cookie-uri se folosesc pentru fiecare site și să se adapteze textul în consecință.]

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile
În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile? [Notă: De confirmat / ajustat această afirmație (de ex: trebuie spus dacă dezactivarea/refuzul cookie-urilor împiedică complet/parțial vizitarea paginii de internet).]
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: webdesignsipromovare@gmail.com